Roční plán školního klubu

Celoroční plán školního klubu 2019/2020

 

 ŠK   

 

Září: Zase spolu

Téma: zásady slušného chování, navazování přátelských vztahů v novém kolektivu, uvědomění si svých práv a povinností, respektování dohodnutých pravidel.

 • 4. září zahájen provoz školního klubu
 • Seznámení s vnitřním řádem a režimem školního klubu
 • Seznámení se s celoročním tematickým plánem
 • Poučení o bezpečnosti v tělocvičně, na hřišti, v silničním provozu
 • Poznávání nových kamarádů, nové paní vychovatelky
 • Rozloučení se s létem (např. sportovní kolektivní hry)
 • Výtvarné ztvárnění podzimním motivů (výroba dráčků – drakiáda)

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – KROMĚŘÍŽ

Říjen: Máme rádi přírodu

Téma: Rozvoj vztahu, sounáležitosti a odpovědnosti k přírodě.

 • Den stromů (my a stromy kolem nás, proč jsou pro nás stromy důležité …)
 • Sběr podzimních plodů (kaštany, žaludy, listí, větve, …)
 • Skřítci podzimníčci – výtvarné tvoření z plodin
 • Spolupráce se ŠD – soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – KRAJE ČR

Listopad: Zima nám ťuká na vrátka

Téma: Ve zdravém těle, zdraví duch – uvědomování si sebe samého.

 • Zásady správné výživy (povídání si o zdraví, čtení zajímavých článků, diskuze …)
 • Ochrana zdraví a hygiena
 • Vánoční výzdoba školního klubu
 • Výroba adventního kalendáře
 • Pečení a zdobení perníčků

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – VELKÁ MĚSTA

Prosinec: Kouzlo Vánoc

Téma: Měsíc splněných přání – naše sny, přání a hodnoty.

 • Čertí veselice – zdobení perníčků, mikulášská nadílka
 • Vánoční zvyky a tradice v česku a v zahraničí
 • Cesta kolem světa – vyhledávání a povídání si o vánočních zajímavostech vybrané země
 • Zdobení vánočního stromečku
 • Výroba adventního věnce, přáníček a dárečků pro naše blízké
 • Zpívání vánočních koled
 • Vánoční jarmark

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – POHOŘÍ

 

Leden: Když vládne Paní Zima

Téma: Zimní radovánky – vyjadřování svých pocitů a prožitků různými způsoby.

 • Zimní sporty – můj oblíbený zimní sport, sportovec
 • Poučení o nebezpečí úrazu při sportovních aktivitách
 • Zimní olympijské hry – spolupráce se ŠD
 • Ledové království – koláž

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

  

Únor: Období masopustu

Téma: Ať žije karneval!

 • Význam tohoto období
 • Lidové pranostiky
 • Výroba škrabošek
 • Rej masek – módní přehlídka, taneční hry
 • Výroba přáníček pro naše milované

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – NÁRODNÍ PARKY – CHKO

Březen: Hola, hola, hola, jaro na nás volá

Téma: Příroda se probouzí ze zimního spánku.

 • Rozloučení se s paní zimou – jarní výzdoba školního klubu
 • Jaro – pozorování změn v přírodě, práce na poli a v zahradě, návrat ptactva
 • Velikonoční tradice a zvyky v našem městě, vesnici, kraji
 • Výroba velikonoční dekorace
 • Hledání velikonočního zajíce

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – ŘEKY

Duben: Naše planeta Země

Téma: Já a můj svět, kdo a co je pro nás důležité, jak trávíme svůj volný čas.

 • Význam pobytu na čerstvém vzduchu
 • Den Země – recyklace odpadků, vedení a udržování pořádku nejen okolo nás
 • Sázení bylinek do květináčů, společná tvorba herbáře
 • Příprava kouzelných lektvarů
 • Pálení čarodějnic a stavění máje – význam těchto tradic

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – HRADY, ZÁMKY

  

Květen: Vážíme si sebe i jiných

Téma: Moje vlast – můj domov

 • Moje rodina a já
 • Mezilidské vztahy, chování k rodičům a sourozencům
 • Význam každého povolání pro společnost
 • Zaměstnání rodičů a dalších členů rodiny
 • Mezinárodní den rodiny
 • Výroba přáníček ke dni maminek

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – LÁZNĚ

 

Červen: Těšíme se na prázdniny

Téma: Prázdniny bez úrazu

 • Letní měsíce – změny v přírodě – účinky slunečního záření
 • Bezpečnost na cestách a v přírodě
 • Příprava na prázdniny – úklid školního klubu

Celoroční projekt: Poznáváme naši vlast – VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Mimo těchto plánovaných akcí hrajeme po celý školní rok také stolní a kolektivní hry, které jsou zaměřeny na osobností rozvoj žáků. Společnými aktivitami trénujeme paměť, logické myšlení, podporujeme sociální dovednosti a tvořivost. Také si rádi povídáme a odpočíváme. Zařazujeme sportovně pohybové aktivity s využitím tělocvičny naší školy. Utužujeme kamarádský kolektiv a spolupracujeme i s mladšími dětmi ze školní družiny.