Na chvilku zastupiteli aneb radnice dětemŽáci devátého ročníku se v úterý 4. prosince 2018 byli podívat na Městském úřadě v Kroměříži. Ve vstupu je přivítala paní Yveta Žilinská, která celým programem provázela. Odtud se vydali do velké zasedací místnosti, kde se seznámili s chodem radnice a jednotlivých odborů. Největším zážitkem ovšem byla příležitost vyzkoušet si, jak pracují zastupitelé. Nejdříve si ze svých řad zvolili svého starostu a místostarostu, kteří vedli zasedání. Poté si poslechli ukázky z prvního letošního ustavujícího zastupitelstva, aby si uvědomili, podle jakých pravidel a procedur takové jednání probíhá. Nakonec jednotliví členové hlasovali pomocí elektronického zařízení a rozhodovali postupně o třech bodech pomyslného programu. Milým překvapením byla návštěva kanceláře pana starosty, který si na naše deváťáky udělal chvíli čas, aby je trochu vyzkoušel, ale i diskutoval. Z radnice pak odcházeli plni dojmů tajným východem po starobylém schodišti.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.