Návštěva naší třídy na radniciNa čtvrteční dopoledne jsme se všichni z III. A netrpělivě těšili již celý týden. Však jsme se na hodinách prvouky pečlivě připravovali s naší paní učitelkou Z. Hlaváčovou. Mile nás přivítala zaměstnankyně městského úřadu paní Y. Žilinská, která nás po celou dobu  provázela. V úvodní části naší návštěvy jsme se dozvěděli několik zajímavých informací z historie kroměřížské radnice. K čemu radnice slouží dnes a jaký má význam, o tom všem jsme si povídali po prohlídce zasedacích místností. Kvízy, tajenky, historie vzniku znaku města, orientace na mapě a spousta dalších aktivit nás provázela v další části návštěvy. Nejvíce jsme se však těšili na svatební obřad „na nečisto“. Vyzkoušet si roli ženicha a nevěsty bylo pro nás nevšedním zážitkem doprovázeným hudbou. Na závěr naší návštěvy jsme byli pochváleni za vzorné chování a dostali jsme sladkou odměnu. Rozloučili jsme se a sešli z radničních schodů, tak jak to dělají svatebčané.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.