Obrana se týká všechProjekt podporovaný Ministerstvem obrany

Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jeho smyslem bylo seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti. Žáci získali informace, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice a jak se zachovat při vzniku mimořádné události. Dalším cílem bylo zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana při obraně státu. Žáci nebyli pouze posluchači, ale i oni sami se aktivně podíleli na průběhu projektu. Jejich úkolem bylo vyhledat hrdinu ve svém okolí, vypracovat prezentaci a následně odprezentovat.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.