Preventivní program Policie ČR v osmém a pátém ročníkuV pátek 4. května proběhla v osmém ročníku beseda o trestné činnosti mládeže s nprap. Ing. Barborou Balášovou. Paní policistka vysvětlila, čemu se věnuje Policie České republiky, definovala podstatu trestného činu a přestupku a stručně žáky seznámila  s hlavními zákony. Představila dále funkci tzv. probačního úředníka, který provádí dohled nad trestaným dítětem ve věku do 15 let. Společně diskutovali o nejčastějších protizákonných skutcích, které děti a mládež páchají, i o následných postizích, které jim za to hrozí. Jednotlivé oblasti dokládala konkrétními příklady z praxe a odpovídala na dotazy žáků. K závažným problémům dnešní doby patří nebezpečí kyberšikany, kterou s sebou přináší každodenní pohyb dětí na internetu. Proto se konala v pondělí 7. 5. 2018 v pátém ročníku beseda se zástupkyní Policie ČR. Žáci obou pátých tříd mohli jednak probrat vlastní zkušenosti, jednak se seznámili s případy, které již policisté řešili. Díky živé diskusi nám ani nestačil čas besedě vyhrazený.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.