Vyhlášení volného dne pro žáky 21. ledna 2019Ředitelka Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, oznamuje vyhlášení volného dne pro žáky v pondělí 21. ledna 2019 z důvodu celodenního společného vzdělávání všech pedagogických pracovníků.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.