Den bez autVe středu 18. 9. 2019 se žáci 5. ročníků zúčastnili bohatého programu na dopravním hřišti. Celá akce se nesla v duchu „Dne bez aut“. Žáci chodili po jednotlivých stanovištích a plnili zajímavé a zábavné úkoly.

  1. Jízda na kole
  2. Dopravní značky
  3. První pomoc – oživování
  4. První pomoc – úrazy a jejich ošetření
  5. Práce s mapou – křižovatky
  6. Návykové látky

Žáci si jak zopakovali jednotlivá témata, tak se i něčemu novému naučili. Dnešní program byl velice přínosný pro obě dvě třídy 5. ročníků. Děkujeme organizátorům.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.