Divadelní představení Leonardo da Vinci – 500 letTéma pořadu dětem srozumitelným způsobem zpracovala umělecká agentura Pernštejni z Pardubic, která se svými vystoupeními navštěvuje naši školu již řadu let. Přijela k nám ve středu 16. 10. 2019 se svým novým pořadem, věnovaným 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho. V první části se žáci prostřednictvím krátkých scének dozvěděli něco o Leonardově životě a díle. V druhé části si mohli prohlédnout reprodukci několika obrazů a kreseb. Součástí výstavky byly i modely některých jeho vynálezů, z nichž si mohli žáci sami vyzkoušet, jak fungovaly. Informace, které žáci nenásilnou formou získali, dále pak v hodinách matematiky, vlastivědy, dějepisu zpracovávali v připravených pracovních listech.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.