Geometrie v zahradě – IV. AVe čtvrtek dne 3.10. navštívili žáci IV.A v rámci hodin přírodopisu a matematiky vzdělávací program „Geometrie v zahradě“ v kroměřížské Květné zahradě. V úvodní části si čtvrťáci vytvořili vizitky s křestními jmény. Od paní lektorky se dověděli, že zahradu nechal vybudovat biskup Karel z Lichetensteinu-Castelkorna. V období vzniku byla ideálem krásy zahrada složená pouze z geometrických tvarů. Poté následoval přesun ke kolonádě s vyhlídkovou terasou, během kterého měli školáci za úkol zjistit, tvar schodiště a počet schodů vedoucích na střechu Podle většiny žáků mělo tvar spirály a padesát schodů. Z vyhlídky pak žáci viděli jednotlivé geometrické tvary v areálu zahrady (například koule trojúhelník a čtverec). Společně vypozorovali, že spojením dvou trojúhelníků mohou získat čtverec. V další části se čtvrťáci vžili do role zahradního architekta a naučili vytvářet kruhové záhony pomocí dvou dřívek spojených provázkem. Povšimli si také nádob s rostlinami ve tvaru válce. Po vytvořených kružnicích pak přeskákali na následující stanoviště. U Neptunovy kašny byli žáci rozděleni do skupin. Od paní průvodkyně obdrželi lana a zkoušeli vytvořit čtvercové a obdélníkové záhony. Dalším úkolem bylo poskládat z papíru půdorys zahrady podle předlohy. Exkurze po Květné zahradě byla zakončena procházkou kolem rotundy, během které školáci za asistence paní lektorky vypozorovali, že její půdorys má tvar osmiúhelníku. Společně jsme zábavnou a hravou formou poznali, jaké kouzlo může mít využití geometrie v praxi.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.