Geometrie v zahradě – IV. BMít Květnou zahradu nedaleko školy je velkou výhodou. Takové místo láká k odpočinku a zároveň může sloužit jako zdroj motivace a poznání. Tentokrát nás oslovila nabídka Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži. V pondělí 7. října se naše třída IV. B vydala prožít jeden z jeho programů s názvem Geometrie v zahradě. Doprovázeni paní lektorkou a slunečními paprsky podzimního dopoledne jsme procházeli zahradou a dívali se kolem. Nejprve jsme se krátce dověděli o historii zahrady a pak už začali hledat a objevovat, zvláště při pohledu z galerie nad kolonádou, její geometrii. Inspirováni pohledem na geometrické tvary pěšin, záhonů a živých plotů se pak žáci pustili sami do praktického tvoření. Zkoušeli si pomocí provázků navrhovat třeba kruhové a čtvercové záhony přímo v terénu. Ty následně využili k opakování a prohloubení učiva geometrie a také k zábavné hře. Naše naučná procházka zahradou se završila u osmiboké rotundy, jejíž půdorys jsme se pokusili správně načrtnout. Netradiční hodina geometrie v květné zahradě, kterou její zaměstnanci právě připravují na zimu, nás všechny obohatila.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.