Jak ovládáme náš mateřský jazyk?Že je český jazyk krásný a rozmanitý, jsme se přesvědčili s našimi dětmi ve školní družině, kde jsme si ve čtvrtek připomněli 21. únor jako Mezinárodní den mateřského jazyka. Vedli jsme debatu, kdo je to Čech a co je pro nás Čechy typické, ať už jsou to tradice, zvyky nebo jídlo. Celé odpoledne bylo plné hrátek se slovíčky. Děti bojovaly o písmenka, kdy měly co nejrychleji na dané písmeno vymyslet slovo, v různých rébusech hledaly ukrytá slovíčka. Na závěr si každá skupinka dětí vybrala krátký jazykolam a před ostatními ho musely několikrát za sebou zopakovat. Všechny děti byly za svou práci odměněny a odcházely o něco moudřejší.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.