Osobnostně sociální kurz 6. ročníkuPřechod dětí na 2. stupeň je náročný nejen pro samotné žáky, ale i jejich nové třídní učitele. Proto třídy VI. A a VI. B v doprovodu svých třídních učitelů a metodičky prevence absolvovaly třídenní osobnostně sociální kurz, kterému se mezi námi říká adapťák. Žáci i jejich vyučující měli možnost zjistit, zda se navzájem dobře znají, jestli umí spolupracovat, podporovat se, pomáhat si a respektovat jeden druhého. Celý pobyt probíhal ve dnech 18. – 20. září v rekreačním středisku Zálesí v Budišově nad Budišovkou.

Dopoledne obvykle probíhaly stmelovací hry a aktivity zaměřené na tvorbu pravidel, spolupráci nebo řešené problémů. Odpoledne bylo ve znamení sportovních výkonů, všichni měli možnost překonat překážky v lanovém centru, hrálo se ringo a disc-golf, střílelo se z luku nebo vzduchovky. Nechyběla ani večerní zábava a diskotéka.

Celá akce se opravdu povedla a jak šesťáci, tak i jejich učitelé si ji moc užili.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.