Poděkování rodičům za účast v dotazníkovém šetřeníDěkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do červnového dotazníkového šetření. Vaše názory přispějí ke zkvalitnění práce školy.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.