Preventivní program III. ACílem preventivního programu bylo posílit dobré vztahy mezi žáky a otevřít cestu k přátelství. Celý program byl sestaven ze čtyř na sebe navazujících aktivit. První aktivita vycházela ze společenské hry DIXI. Žáci si vybírali jim blízké karty a odpovídali na dané otázky. Proč jsem si vybral daný obrázek, co rád jím a jak trávím volný čas. Druhá aktivita nesla název „Slunce svítí na toho, koho mám rád“. Ve třetí aktivitě si individuálně žáci vytvářeli anonymně vlastní vizitku. Kolektiv třídy tyto vizitky přiřazoval k jednotlivým žákům což zvládal skvěle.

Největší zábava byla při vytváření divadelních hříček ve skupinách. Vznikly zajímavé příběhy s názvy O pytlákovi, O siru Mňoukalovi, Šílený karneval a Šílená škola. V závěrečné aktivitě kolektiv třídy vytvořil společně s lektory poster. Přemýšleli jsme o tom, jaké vlastnosti má mít kamarád a jaké vlastnosti by kamarád mít neměl. Co dělat když se přátelství pokazí jsme vyřešili bezvadně na samý závěr.

Věříme, že toto netradičně prožité dopoledne se pozitivně odrazí alespoň malým dílem na klimatu naší třídy.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.