Radnice dětem pro III. AMěsto Kroměříž pořádá pro žáky základních škol akci s názvem Radnice dětem, a tak se i žáci III. A třídy vydali v pátek 20. 9. 2019 navštívit kroměřížskou radnici. Po příchodu na radnici nás přivítala paní Yveta Žilinská, která dětem pověděla několik informací o historii radnice a také o tom, k jakým účelům slouží. Poté následovala prohlídka některých místností radnice a pak na nás čekalo plnění zajímavých úkolů. Ve skupinách jsme se učili pracovat s mapou našeho města a vyhledávali jsme důležitá místa. Na pracovních listech jsme hledali cestu k radnici, řešili jsme tajenku, přečetli jsme si o památkách našeho města, seznámili se se znakem Kroměříže, doplňovali jsme římské číslice a dokreslovali radnici. Program jsme zakončili v obřadní síni, kde jsme si vyzkoušeli, jak vypadá svatební obřad. Role ženicha, nevěsty, rodičů, svědků, oddávajícího a svatebních hostů byla pro děti nevšedním zážitkem. Celý program byl velmi zajímavý a my jsme odcházeli z radničních schodů obohaceni o nové informace a zážitky.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.