Žákovské fórumZdravé město Kroměříž připravilo pro žáky diskusi na téma Desatero priorit města Kroměříže očima žáků základních škol aneb ŽÁKOVSKÉ FÓRUM. V pátek 22. 2. 2019 se vybraní žáci naší školy této akce zúčastnili, a to v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska. V úvodní části programu byli představeni zástupci města Kroměříže, kteří byli koordinátory jednotlivých skupin podle různých odvětví. Mezi hlavní probíraná témata se řadila DOPRAVA A MOBILITA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS. Dále následovala diskuse a diskusní aktivity nad problémy města s možnostmi hledání nových řešení a projektů v jednotlivých oblastech života ve městě. Dále bylo na programu stanovení a následné hlasování o TOP problémech města. Převážná část žáků se shodla, že ve městě chybí kavárna pro mladistvé, která by sloužila především pro studování, stýkání se s žáky jiných škol, předávání informací a nových poznatků. Žákům se akce líbila a již teď se těší na příští zasedání.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.