Zdravotnická olympiádaV polovině září si mohli žáci 9. ročníku prověřit své získané znalosti z učiva přírodopisu. Adéla Dostálová, Dominika Slámová, Karolína Krajíčková, Lucie Pelikánová a Vojtěch Borovka se zúčastnili 1. ročníku Zdravotnické olympiády, kterou pořádala SZŠ a VOŠZ Zlín. V testu odpovídali na otázky z tělovědy, výživy člověka, první pomoci a environmentální výchovy. Vyzkoušeli si náročnost elektronického testování i své nabyté vědomosti, ke kterým se přidala tréma a časový limit. I když jim krajské kolo uteklo jen o kousek, zjistili, že studium na zdravotnické škole by pro některé z nich mohla být ta správná volba.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.