Hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy na vysvědčeníVážení zákonní zástupci, 

mimořádnost situace ve 2. pololetí školního roku se projeví i v jejím zohlednění při závěrečném hodnocení žáků na vysvědčení.

Závěrečná známka zohlední: 

a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků ve škole nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
b) podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud  pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
c) podpůrně také hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Při závěrečném hodnocení našich žáků se budeme řídit metodikou MŠMT:http://zssypky.cz/wp-content/uploads/priloha_777972126_2_Vyhláška-hodocení-metodika-1.pdf

Vyhláškou č. 211/2020  Sb. ze dne 27. dubna 2020
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: http://zssypky.cz/wp-content/uploads/priloha_777972126_1_Vyhláška-hodnocení-1.pdf

O závěrečných  známkách vašeho dítěte na vysvědčení budete školou informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím Edookitu a informačním e-mailem. 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.