Informace k Domácím úkolůmVážení zákonní zástupci,

po vyhodnocení první vlny domácích úkolů se v souladu s doporučením Ministerstva školství budeme v zadávaných domácích úkolech zaměřovat na opakování a procvičování probraného učiva. Domácí výuka nebude učiteli klasifikována. Pokud by se  v některém z předmětů dostávalo vaše děti do obtíží, ozvěte se příslušnému vyučujícímu. Naším cílem je najít rovnováhu mezi požadavky školy a možnostmi žáků a rodičů  v režimu domácí výuky. Děkujeme za spolupráci a zpětnou vazbu.

ředitelka školy  K této aktualitě není možno přidávat komentáře.