Informace k organizaci vzdělávání od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021Vážení zákonní zástupci,

Vláda ČR se na svém zasedání dne 23. 12. 2020  usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost žáků ve škole, a to tak, že od  4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 budou prezenčně vzděláváni pouze žáci 1. a 2. ročníku.

Žáci ostatních ročníků budou vyučováni distančně. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Pro on-line synchronní výuku nadále platí Vám zaslané rozvrhy on-line hodin. Po předchozí domluvě s vyučujícím jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vstup třetích osob (mimo žáky či zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neslučují ani jinak neprolínají).

Vstup do budovy je pro žáky od 7:40 hod. a  bude organizován tak, že I. A  vstupuje od 7:40 hod. boční brankou z ulice U Sýpek a poté „krčkem“ u školní dílny. I. B a II. třída vstupuje hlavním vchodem. Každá ze tříd má u vstupu k dispozici oddělenou dezinfekční zónu.

Během pobytu ve škole budeme opět často větrat i během výuky, rovněž budeme zařazovat pobyt na čerstvém vzduchu. Nebude probíhat výuka zpěvu a sportovních činností. Místo tělesné výchovy budeme s dětmi i nadále (pokud to počasí dovolí) chodit na procházky. Prosíme  tedy rodiče, aby tomuto režimu přizpůsobili oblečení dětí.

Školní družina bude v provozu v tomto režimu:

Žáci budou rozdělení do třech homogenních skupin podle tříd.

Ranní ŠD bude v provozu od 6:30 hod. do 7:40 hod. 

Odpolední ŠD bude v provozu od konce vyučování do 16:30 hod. 

I. A – vychovatelka L. Černá – tel.: 731 335 440, I. B – vychovatelka L. Kociánová – tel.: 732 120 063, II. třída – vychovatelka J. Hlobilová / pozn.  zvoňte na zvonek H. Kunčarové – tel.: 605 068 780.

Školní stravování:

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Žáci v prezenčním režimu vzdělávání jsou k odběru stravy automaticky přihlášeni. Kdo nemá zájem o stravování, stravu si individuálně odhlásí.
Žáci v distančním režimu vzdělávání jsou ze stravování automaticky odhlášeni. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Ten, kdo má zájem o stravu, se individuálně přihlásí a strava mu bude vydána výdejním okénkem z kuchyně v ulici Smetanova v jednorázovém stravovacím boxu, který zajistí školní jídelna. Výdejní okénko bude otevřeno od 11:00 hod. do 14:00 hod.
Oběd lze odhlásit/přihlásit prostřednictvím on-line aplikace nebo telefonicky u vedoucí ŠJ V. Kolomazníkové, tel.: 605 351 728.  

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.