Informace k zahájení prezenční výuky žáků 1.a 2. ročníkuVážení zákonní zástupci,

oznamujeme Vám, že od středy 18. listopadu 2020 se výuka 1. a 2. ročníku navrací zpět do prezenční formy. S tím jsou spojena následující organizační opatření:

Žáci i zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy tříd se neslučují ani jinak neprolínají).

Vstup do budovy je pro žáky od 7:40 hod. a  bude organizován tak, že I. A  vstupuje od 7:40 hod. boční brankou z ulice U Sýpek a poté „krčkem“ u školní dílny. I. B a II. třída vstupuje hlavním vchodem. Každá ze tříd má zřízenu oddělenou dezinfekční zónu.

Během pobytu ve škole budeme často větrat i během výuky, rovněž budeme zařazovat pobyt na čerstvém vzduchu. Nebude probíhat výuka zpěvu a sportovních činností. Místo tělesné výchovy budeme s dětmi chodit na procházky. Prosíme  tedy rodiče, aby tomuto režimu přizpůsobili oblečení dětí.

Školní družina bude v provozu v tomto režimu:

Žáci budou rozdělení do třech homogenních skupin podle tříd.

Ranní ŠD bude v provozu od 6:30 hod. do 7:40 hod. 

Odpolední ŠD bude v provozu od konce vyučování do 16:30 hod. 

I. A – vychovatelka L. Černá – tel.: 731 335 440, I. B – vychovatelka L. Kociánová – tel.: 732 120 063, II. třída – vychovatelka H. Kunčarová – tel.: 605 068 780.

Školní stravování:

Žáci jsou trvale přihlášeni k odběru obědů, pokud nemáte o stravu zájem, je třeba odhlásit oběd prostřednictvím on-line aplikace nebo telefonicky u vedoucí ŠJ V. Kolomazníkové, tel.: 605 351 728.

RNDr. Eva Šílová, ředitelka školyK této aktualitě není možno přidávat komentáře.