Upozornění pro zákonné zástupce: Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z 5. 3. 2020Vážení zákonní zástupci našich žáků,

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyzvala všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji, aby do kolektivů nepřijímaly žáky přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19 a po návratu je ponechaly po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z rizikových oblastí) v režimu domácí výuky – nepřítomnost žáka bude omluvena z epidemiologických důvodů.

Úplné znění výzvy: Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Žádáme zákonné zástupce, aby tuto vážnou výzvu respektovali a pokud se jich výzva týká, aby děti ponechali doma v karanténě a o této skutečnosti informovali ředitelku školy na tel. čísle 736 605 691 nebo na e-mail: reditelka@zssypky.cz

Děkujeme za spolupráci.

Další informace:

http://www.khszlin.cz/

https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/po-dovolene-v-regionu-s-nakazou-koronaviru-neposilejte-deti-do-skoly/

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.