Osobnostně sociální kurz VI. B



Umět spolupracovat ve skupině, být ohleduplný k druhým lidem nebo být schopen přizpůsobit se prioritám kolektivu patří k nejdůležitějším dovednostem pro život, i když dnešní děti to vždy takto nevnímají. Proto se i toto učí ve škole a je to hlavní náplní osobnostně sociálních kurzů. Žáci VI. B se sešli ke komunitním hrám, které je zábavnou formou k těmto dovednostem a kompetencím vedou, v úterý 6. 10. Dozvěděli se řadu nových věcí o svých spolužácích, naučili se společně přemýšlet nad problémem. V Podzámecké zahradě se i kreslilo, i když to bylo ztíženo nutností získávat a předávat si informace.  Největší úspěch sklidila hra na důvěru a zodpovědnost, v níž si děti vyzkoušely pocity nevidomého a jeho asistenta. Společný den jsme společně zhodnotili při závěrečném komunitním kruhu.

 

 



K této aktualitě není možno přidávat komentáře.