Přejeme všem klidné prázdninyVážení rodiče, vážení zaměstnanci školy, milí žáci,

v pátek 26. 6. žáci převzali vysvědčení a skončil tak školní rok, který byl letos, z důvodu březnového uzavření školy, jiný. 

Chci vám, vážení rodiče, poděkovat za to, jak obětavě jste svým dětem s plněním domácích úkolů  a online výukou pomáhali a že jste jim byli při vzdělávání v domácím prostředí významnou oporou. 

Chci poděkovat všem dospělým, kteří se v první fázi přidali k pomoci se šitím roušek, stejně si vážím i učitelů, kteří nechtěli ztratit kontakt se svými žáky, zodpovědně zadávali úkoly a zahájili online výuku. Rovněž děkuji všem ostatním zaměstnancům, kteří školu po celou dobu udržovali v chodu a čistotě.

Jsem ráda, že jsme toto nelehké období zvládli a těším se, až se všichni v září sejdeme ve škole.

Vážení rodiče, vážení zaměstnanci školy  a  milí žáci, dovolte mi , abych vám všem jménem vedení školy popřála krásné prázdniny a klidnou dovolenou.

RNDr. Eva Šílová, ředitelka školyK této aktualitě není možno přidávat komentáře.