Slavnostní rozloučení s IX. ABez slz dojetí se neobešlo slavnostní rozloučení třídy IX. A s docházkou na Základní škole U Sýpek. Třída se po více než čtvrt roce sešla v plném počtu a téměř naposledy prošla dveřmi naší základní školy. Rozloučení se ujalo naše vedení školy a zahájilo celou událost několika vřelými slovy.

Poté se slova ujala předsedkyně třídy, která poděkovala pedagogickému sboru a zhodnotila fungování třídy za celých devět let školní docházky. Řeč to byla dojemná a leckteré oko nezůstalo suché.

Celý ceremoniál zakončilo předání pamětních listů všem žákům naší třídy. V pátek proběhne s posledním vysvědčením i poslední rozloučení všech. Na všechny naše žáky bude, doufejme, čekat úspěšná docházka v dalším studiu.

Přeji Vám hodně úspěšných dní.

Váš třídní učitel Vojtěch PipekK této aktualitě není možno přidávat komentáře.