Výuka IV. A na Dětském dopravním hřištiV pátek 9. 10. 2020 děti z IV. A třídy navštívily DDH v Kroměříži. Zahájily tak výuku Dopravní výchovy, která je bude po celou čtvrtou třídu provázet. Výuka byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. V obou částech si děti procvičovaly znalost dopravních značek, řešily provoz na křižovatkách, připomněly si, jaká je základní výbava kola a nacvičovaly orientaci v silničním provozu jako cyklisté a chodci. Na správné dodržování pravidel a bezpečnou jízdu dohlíželi strážníci Městské policie, kteří upozorňovali na přestupky proti pravidlům silničního provozu. Na jaře pak děti čeká přezkoušení jejich znalostí, při kterém se budou snažit získat Průkaz cyklisty.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.