Zahájení a organizace výuky v týdnu od 1. 9. 2020Vážení rodiče, milí žáci,

v úterý 1. září začíná období školní docházky ve školním roce 2020/2021. Připravili jsme pro vás přehled organizace prvního školního týdne. Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme úspěšný a klidný školní rok 2020/2021.

POZOR! Vstup do školy je v tomto školním roce z důvodů protiepidemických opatření posunut na 7.40 hodin.

úterý 1. 9. 2020

1. ročník: 8.00 – 8.45 hodin
2. – 9. ročník: 8.00 – 9.40 hodin
školní družina: ranní 6.30 – 7.40 hodin, odpolední 9.40 – 16.30 hodin
školní klub: ranní 6.30 – 7.40 hodin, 9.40 – 15.00 hodin
školní jídelna: výdej obědů do 12.00 hodin

Příchod do ranní školní družiny a ranního školního klubu nejpozději v 7.25 hodin.

 

středa 2. 9. 2020

1. – 5. ročník: 4 vyučovací hodiny
6. – 9. ročník: 5 vyučovacích hodin
školní družina: ranní 6.30 – 7.40 hodin, odpolední 11.40 – 16.30 hodin
školní klub: ranní 6.30 – 7.40 hodin, 12.35 – 15.00 hodin
školní jídelna výdej obědů 11.40 – 14.00 hodin

Příchod do ranní školní družiny a ranního školního klubu nejpozději v 7.25 hodin.

čtvrtek 3. 9. 2020

probíhá výuka dle rozvrhu, který naleznete během tohoto týdne ve školním informačním systému Edookit (odkaz naleznete na webových stránkách)

školní družina – běžný provoz: ranní 6.30 – 7.40 hodin, odpolední 11.40 – 16.30 hodin
školní klub – běžný provoz: ranní 6.30 – 7.40 hodin, odpolední 12.35 – 15.00 hodin

V tento den proběhnou v kmenových třídách třídních schůzky:

od 15.00 do 15.45 hodin pro 2., 3., 7. a 8. ročník

od 16.00 do 16.45 hodin pro 4., 5., 6. a 9. ročník

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.