Čtenářský klubJedním z cílů Čtenářského klubu je rozvinout u dětí lásku ke čtení a knihám. Žáci se seznamují s novými knihami, navzájem si je představují. Krom toho se učí orientaci v textu, porozumění textu a jeho převyprávění. Procvičují si nejen čtení, ale také paměť.
Z počátku žáci z druhého a třetího ročníku předčítali mladším žákům. Žáci prvních tříd pak pracovali na úkolech na procvičení písmenek, které se v průběhu roku učili. Později četli jednotlivá slova a dnes už s drobnou dopomocí zvládnou přečíst i celý odstavec textu.
Četbu doplňujeme pracovními listy s úkoly jako například spojit, co k sobě patří, vyhledat a barevně vyznačit slova v textu, převyprávět děj. Žáky ale nejvíce těší, když mohou nakreslit to, o čem zrovna četli.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.