Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkouškyMŠMT vydalo k 10. březnu 2021 v souvislosti s epidemiologickou situací rozhodnutí o změnách termínu jednotných přijímacích zkoušek (JPZ).

Termíny konání JPZ ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  1. řádný termín JPZ proběhne 3. května 2021
  2. řádný termín JPZ proběhne 4. května 2021

Šestileté a osmileté obory vzdělání s maturitní zkouškou

  1. řádný termín JPZ proběhne 5. května 2021
  2. řádný termín JPZ proběhne 6. května 2021

Náhradní termíny JPZ:

  1. náhradní termín – pro všechny obory vzdělání 2. června 2021
  2. náhradní termín – pro všechny obory vzdělání 3. června 2021

 

U jednotných přijímacích zkoušek bude zároveň prodloužen čas jednotlivých testů, a to u testu z českého jazyka z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut.

 Školní přijímací zkouška

Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň JPZ a školní přijímací zkouška (ŠPZ), ředitel školy stanoví termín ŠPZ na stejný den, kdy se koná JPZ. V případě, že se ŠPZ bude konat distančním způsobem, může stanovit odlišný termín konání.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.