Informace o přechodu žáků 1. a 2. ročníků na distanční vzdělávání od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021Usnesením vlády o přijetí krizového opatření se zakazuje (nad rámec dosavadního opatření) osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole a ve školní družině od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021. Informaci o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.