Výuka podpořená iPady žáky bavíZ projektu „Šablony II – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“  jsme žákům zakoupili iPady. Ve  výuce je využíváme na 1. i 2. stupni.

Paní učitelky na prvním stupni využívají tablety při výuce matematiky, českého a cizího jazyka, výchov i v naukových předmětech. S tablety pracují 1., 2. a 4. ročníky. Děti se velice rychle naučily s iPady pracovat a práce s nimi jim jde moc dobře.

Různé aplikace dětem umožňují procvičovat učivo zábavnou formou. Mohou vyhledávat informace či obrázky k tématům, která probírají v naukových předmětech, nebo která je zajímají. Starší děti je využívají i k plnění kvízů v aplikaci Teams.

Na druhém stupni jsou tablety využívány zejména v hodinách anglického jazyka a zeměpisu. Práce s tablety žáky baví a učení jim zatraktivňuje.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.