Školní zprávy

Podzim jsme přivítali podzimními drakyJedna z typických podzimních radovánek je pouštění draků. Proto jsme se rozhodli, že si navodíme i u nás ve škole „dračí atmosféru“, a to doma vyrobenými draky. Sešla se nám spousta originálních nápadů, a to nejen draci papíroví, ale i z přírodnin, polystyrenu či jiného materiálu.

[...]

Zdravotnická olympiádaV polovině září si mohli žáci 9. ročníku prověřit své získané znalosti z učiva přírodopisu. Adéla Dostálová, Dominika Slámová, Karolína Krajíčková, Lucie Pelikánová a Vojtěch Borovka se zúčastnili 1. ročníku Zdravotnické olympiády, kterou pořádala SZŠ a VOŠZ Zlín.

[...]

Sběr papíru na jedničkuVe dnech 16. a 17. září 2019 proběhl na školním dvoře tradiční sběr starého papíru. Všem „sběračům“ patří naše velké poděkování.

[...]

Frotáž v hodině výtvarné výchovy v V. ADne 25. 9. jsme se s žáky V. A vydali do Květné zahrady na hodiny výtvarné výchovy. Pozorovali jsme strukturu přírodnin v místní zahradě. Některé ze struktur jsme pak přenesli technikou frotáže na papír s pomocí barevných voskovek.

[...]

Osobnostně sociální kurz 6. ročníkuPřechod dětí na 2. stupeň je náročný nejen pro samotné žáky, ale i jejich nové třídní učitele. Proto třídy VI. A a VI. B v doprovodu svých třídních učitelů a metodičky prevence absolvovaly třídenní osobnostně sociální kurz, kterému se mezi námi říká adapťák.

[...]

Radnice dětem pro III. AMěsto Kroměříž pořádá pro žáky základních škol akci s názvem Radnice dětem, a tak se i žáci III. A třídy vydali v pátek 20. 9. 2019 navštívit kroměřížskou radnici. Po příchodu na radnici nás přivítala paní Yveta Žilinská, která dětem pověděla několik informací o historii radnice

[...]

Den bez autVe středu 18. 9. 2019 se žáci 5. ročníků zúčastnili bohatého programu na dopravním hřišti. Celá akce se nesla v duchu „Dne bez aut“.

[...]

Šesťáci na radniciV úterý 17. 9. 2019 se třída VI. A vydala na návštěvu kroměřížské radnice a Městské policie, kde pro ně byl připraven vzdělávací program nazvaný Radnice dětem.

[...]

Radnice dětem v IX. ADne 12. 9. 2019 se třída IX. A. vydala na návštěvu kroměřížské radnice, kde pro nás Město Kroměříž připravilo program nazvaný Radnice dětem.

[...]

Slavnostní zahájení školního rokuV pondělí dne 2. září jsme slavnostně zahájili školní rok. Ředitelka školy ve svém úvodním projevu přivítala všechny přítomné a informovala o opravách a novinkách, které se ve škole udály a které škola připravuje.

[...]