Kroužky 2018/2019

 

Název kroužku Vyučující Termín
Kroužky ŠD a ŠK
Arteterapie 1. až 3. ročník Lenka Hudečková, DiS. Úterý 15:05 – 15:50
Čtvrtek 15:05 – 15:50
Keramika 1. ročník Lenka Hudečková, DiS. Pondělí 15:05 – 15:50
Zobcová flétna začátečníci 1. až 4. ročník Mgr. Lucie Khýrová Pondělí 13:15 – 14:00
Logopedie Leona Kociánová, Dis. termín bude upřesněn
Vybíjená začátečníci 2. až 4. ročník Inge Součková Středa 7:00 – 7:45
Vybíjená přípravka 2. až 3. ročník Inge Součková Úterý 7:00 – 7:45
Vybíjená pokročilí 3. až 5. ročník Inge Součková Čtvrtek 7:00 – 7:45
Rozšířená hodina Tv 3. – 5. ročník (max. 14 žáků) Mgr. Marek Pácl Pondělí 12.45 – 13.30
Výtvarné činnosti 5. – 9. ročník Mgr. Lenka Vašíčková Středa 14:00 – 15:30
Cvičení z českého jazyka  9. ročník Mgr. Lenka Rygálová Čtvrtek 7:00 – 7:45
Cvičení z matematiky 9. ročník Mgr. Kamila Mužíková Úterý 7:00 – 7:45
Přírodovědný kroužek 6. až 9. ročník Mgr. Marcela Bajerová Středa odpoledne, čas bude upřesněn
Do kroužku ŠD a ŠK se může přihlásit člen školní družiny nebo školního klubu. Poplatek za školní klub činí 350,- Kč za pololetí, za školní družinu 160,- Kč za měsíc. Žák se může  přihlásit do více kroužků. ŠD – 1. – 3. ročník, ŠK – 4. – 9. ročník. Provoz kroužků ŠD a ŠK bude zahájen nejdříve od 10. 9. 2018. Cena kroužků jiných organizací bude upřesněna během příštího týdne.
Termín kroužku může být po domluvě s vyučujícím změněn.

ZUŠ Kroměříž vyučuje v prostorách školy hru na zobcovou flétnu. Kroužek je určen žákům 1. ročníku.

 

Kroužky jiných organizací:

“Veselá věda – kroužky zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Více informací na: www.veselaveda.cz

od začátku října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 90 Kč/hod.“

Taneční přípravka, GRADACE Kroměříž, 1. – 3. ročník, ukázkové hodiny proběhnou vždy v pátek 14. a 21. 9. od 14.00 hodin