Kroužky 2019/2020

 Kroužky ŠD a ŠK

Arteterapie 1. a 2. ročník Lenka Hudečková, DiS. Úterý 15:00 – 15:45
Rozšířená hodina TV 1. a 2. ročník  (max. 15 žáků)) Mgr. Marek Pácl Úterý 13:45 – 14:30
Gymnastika 1. a 2. ročník (max. 15 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Pondělí 7:00 – 7:45
Vybíjená 2. a 3. ročník (max. 15 žáků) Inge Součková Úterý 7:00 – 7:45
Keramika hrou 3. ročník Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:30 – 15:15
Rozšířená hodina TV 3. a 6. ročník (max. 15 žáků) Mgr. Marek Pácl Čtvrtek 13:45 – 14:30
Gymnastika 3. a 4. ročník (max. 15 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Pátek 7:00 – 7:45
Sportovní hry (Florbal) 3., 4., 5. a 6. ročník (max. 15 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Středa 7:00 – 7:45
Vybíjená 4. a 5. ročník (max. 15 žáků) Inge Součková Čtvrtek 7:00 – 7:45
Výtvarné činnosti od 5. ročníku Mgr. Lenka Vašíčková Středa 14:00 – 15:30
Přehazovaná 5., 6. a 7. ročník (max. 12 žáků) Inge Součková Pondělí 13:45 – 14:30
Logopedie Leona Kociánová, DiS. (dle vyučování zájemců)

 

Do kroužku ŠD a ŠK se může přihlásit člen školní družiny nebo školního klubu. Poplatek za školní klub činí 350,- Kč za pololetí, za školní družinu 160,- Kč za měsíc. Žák se může  přihlásit do více kroužků. ŠD – 1. – 4. ročník, ŠK – 4. – 9. ročník. Provoz kroužků ŠD a ŠK bude zahájen nejdříve od 9. 9. 2019.

 

 Kroužky ZŠ – ZDARMA

Badatelský klub Mgr. Marcela Bajerová Úterý 13:45 – 15:15
Klub Cambridge – komunikace v cizím jazyce 5. – 7. ročník Mgr. Lenka Rygálová od října 2019
Klub Cambridge – komunikace v cizím jazyce 7. – 9. ročník Mgr. Vojtěch Pipek od října 2019
Klub logik ŠD 2. – 3. ročník Lenka Hudečková, DiS. Pondělí 15.00 – 16.30
Klub logik ŠK 4. – 5. ročník Lenka Hudečková, DiS. Středa 15.00 – 16.30
Čtenářský klub ŠD 2. – 3. ročník Lenka Hudečková, DiS. od února 2020 Pondělí 15.00 – 16.30
Čtenářský klub ŠK 4. – 5. ročník Lenka Hudečková, DiS. od února 2020 Středa 15.00 – 16.30
Klub logik ZŠ 2. – 5. ročník Mgr. Lucie Khýrová od ledna 2020

 

Kroužky jiných organizací

Kroužek vědeckých pokusů pro děti www.veselaveda.cz od října 2019 čtvrtek 13.45 – 14.45
Taneční přípravka sportovního tance od 1. třídyPřihláška Přípravka ZŠ Sýpky Mgr. Barbora Kocmanová pátek od 13.45
Taneční kurz 8. a 9. ročníkPřihláška taneční kurzy ZŠ Sýpky Mgr. Barbora Kocmanová od 18. 9. 2019