Kroužky 2017/2018

Název kroužku Vyučující Termín

Kroužky ŠD a ŠK

Keramika – 1. a 2. ročník Lenka Hudečková, DiS. čtvrtek 15:05 – 15:50
Arteterapie - 1. a 2. ročník Lenka Hudečková, DiS. úterý 15:05 – 15:50
Keramika – 1. a 2. ročník Lenka Hudečková, DiS. pondělí 15:05 – 15:50
English Club – 3. a 4. ročník Mgr. Vendula Buchtová čtvrtek 13:30 – 14:15
Logopedie Mgr. Zuzana Hlaváčová termín bude upřesněn
Logopedie Leona Kociánová, Dis. čtvrtek, pátek
Vybíjená – 2. a 3. ročník Inge Součková čtvrtek 7:00 – 7:45
Vybíjená – 4. a 5. ročník Inge Součková úterý 7:00 – 7:45
Pohybové aktivity 3. – 5. ročník (max. 14 žáků) Mgr. Marek Pácl pátek 12.45 – 13.30
Výtvarné činnosti – 4. – 9. ročník Mgr. Lenka Vašíčková úterý 14:00 – 15:30 /14 dní
Francouzský jazyk 7. ročník Mgr. Ivana Nováková úterý 7:00 – 7:45
Cvičení z ČJ -  9. ročník Mgr. Iva Wiesnerová pátek 7:00 – 7:45
Cvičení z M -  9. ročník Mgr. Kamila Mužíková úterý 7:00 – 7:45
English Club Konverzace Aj – 8. a 9. ročník Mgr. Lenka Rygálová čtvrtek 13:45 – 14:30

Kroužky jiných organizací 

Taneční přípravka Ty tančíš, my tančíme B. Kocmanová pátek 13:45 – 14:45
Veselá věda - 1. – 5. ročník, 15 lekcí/ 1 300,- Kč/ pololetí www.veselaveda.cz termín bude upřesněn, od října 2017

 

Do kroužku ŠD a ŠK se může přihlásit člen školní družiny nebo školního klubu. Poplatek za školní klub činí 350,- Kč za pololetí, za školní družinu 160,- Kč za měsíc. Žák se může  přihlásit do více kroužků. ŠD – 1. – 3. ročník, ŠK – 4. – 9. ročník. Provoz kroužků ŠD a ŠK bude zahájen nejdříve od 11. 9. 2017. Cena kroužků jiných organizací bude upřesněna během příštího týdne.
Termín kroužku může být po domluvě s vyučujícím změněn.

ZUŠ Kroměříž vyučuje v prostorách školy hru na zobcovou flétnu. Kroužek je určen žákům 1. ročníku.