Roční plán školní družiny

Příležitostné a každoročně se opakující akce školní družiny:

 • Zahájení školního roku, přivítání prvňáčků
 • Včas umět a znát, je napořád
 • Soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni
 • Dárek k zápisu do 1. třídy
 • Mikulášské odpoledne
 • Vánoční dílna
 • Turnaj ve stolním fotbálku
 • Karneval
 • Den učitelů
 • Velikonoční vyrábění
 • Rej čarodějnic
 • Piškvorkový turnaj
 • Soutěž o nejkrásnější kraslici a dekoraci
 • Den Země
 • Dárky pro maminky
 • Správný kluk
 • Sportovec jara
 • Miss léto
 • Dárky pro tatínky
 • Základy první pomoci

Každé úterý v 1. pololetí bude probíhat praxe studentů SPgŠ / v I. oddělení /.

Každá 3. středa v měsíci – návštěva filmového představení v kině Nadsklepí.

ZÁŘÍ

1. úkol Sedmikrásky: Seznámit se s novým prostředím a kamarády

3. 9.   Zahájení činnosti oddělení školní družiny

12. 9. Zahájení praxe studentek SPgŠ

19. 9. Filmové představení

24. 9. Dopravní hřiště

26. 9. Bramborový den

26. 9. Evropský den jazyků – „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“

27. 9. Včas umět a znát, je napořád – blok č.1 Zachováš se také tak?

 Další aktivity:

 • Správné stolování – dramatizace, hygiena stolování

ŘÍJEN

2. úkol Sedmikrásky: Pečovat o mezilidské vztahy

                                              

2. 10.   Dopravní hřiště

16. 10. Světový den výživy- beseda spojená s ochutnávkou, péče o zdraví

17. 10. Filmové představení

19. 10. Den stromů – význam lesů, učíme se poznávat stromy, strom přátelství – vzájemné vztahy mezi kamarády, dobré a špatné vlastnosti.

22. 10. Dopravní hřiště

22. 10. Soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni – výstava v prostoru školy

LISTOPAD

3. úkol Sedmikrásky: Umět se chovat na kulturních akcích

 

7. 11.   Výroba dekorací z přírodnin, Den spadaného listí

12. 11. Dopravní hřiště

21. 11. Filmové představení

16. 11. Den poezie – čtení a vymýšlení rýmů a veršů, anglická básnička (English poem)

22. 11. Včas umět a znát, je napořád – blok č.2 – Bezpečně do cíle

27. 11. Dopravní hřiště

 

Další aktivity:

 • Netradiční sportování se studentkami na SPgŠ

PROSINEC

4. úkol Sedmikrásky: Poznávat tradice českých Vánoc

 

4. 12.   Mikulášské odpoledne

12.-14. 12. Pečení medových perníčků

18. 12. Vánoční dílna – přáníčka s anglickým věnováním (I wish you Merry Christmas), studentky 4. ročníku SPgŠ

19. 12. Filmové představení

21. 12. Vánoční besídka ve ŠD – předávání dárků svým kamarádům, posezení u stromečku, poslech a zpěv českých i anglických koled a písniček, ochutnávka cukroví a pití vánočního čaje

LEDEN

5. úkol Sedmikrásky: Radovat se ze zimního sportování

 

15. 1. Včas umět a znát, je napořád – blok č. 3 – Takhle tedy ne!

16. 1. Filmové představení

24. 1. Turnaj ve stolním fotbálku

 

Další aktivity:

 • Zvířátka v lese- určování podle stop
 • Zimní sporty

ÚNOR 

6. úkol Sedmikrásky: Prožívat masopust

 

13. 2. Karneval ve ŠD– promenáda masek, tančení, v kostýmech, soutěže a hry pro děti; den pohádkových proměn, pojmenování jednotlivých masek v anglickém jazyce (My carnival mask)

20. 2. Filmové představení

21. 2. Den mateřského jazyka

BŘEZEN

7. úkol Sedmikrásky: Poznávat lidové tradice jara

 

12. 3. Včas umět a znát, je napořád – blok č. 4 – Rozhodni se správně

20. 3. Filmové představení

22. 3. Světový den vody

27. 3. Sportovec jara

28. 3. Den učitelů – výroba a rozdávání přáníček pro učitele

 

Další aktivity:

 • Zvyky a tradice jara – beseda
 • Dopravní hřiště
 • Výroba drobných dárků k „Zápisu 2019“
 • Hudební dílna se studentkami na SPgŠ

DUBEN

8. úkol Sedmikrásky: Naučit se chránit své životní prostředí

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy – návštěva knihovny, beseda o knihách, nákres pohádky, výroba leporela (menší děti), nejznámější pohádky v anglickém jazyce (My favourite fairy tail)

17. 4. Filmové představení

30. 4. Čarodějnice – čarodějnický rej masek, hry, soutěže o malé ceny

 

Další aktivity:

 • Den Země– akce pro děti na SVČ Šipce v rámci soutěží
 • Svátky jara- Velikonoce
 • Dopravní hřiště

 

KVĚTEN

9. úkol Sedmikrásky: Poznat profesi své maminky

 

2. 5. Mezinárodní den ptačího zpěvu

10. 5. Den matek – výroba dárků

15. 5. Filmové představení

23. 5. Piškvorkový turnaj

 

Další aktivity:

 • Příprava na výtvarný happening
 • Dopravní hřiště

 

ČERVEN

10. úkol Sedmikrásky: Dbát na svou bezpečnost

 

3. 6.   MDD – hry, kreslení na chodníku, soutěže

5. 6.   Včas umět a znát, je napořád – blok č. 5 – Bezpečná cesta

13. 6. Správný kluk

14. 6. Den otců – výroba dárečků ke dni otců

20. 6. Filmové představení

21. 6. Miss léto

25. 6. Předcházení úrazům – základy poskytování první pomoci

 

Další aktivity:

 • Dopravní hřiště
 • Měsíc myslivosti- ochrana přírody

 

 

Naučili jsme Sedmikrásku, jak se chovat ve školní družině, na kulturních akcích, vzájemně si pomáhat, poznávat svět, vyrábět dárky pro své nejbližší, pozorovat přírodu, bezpečně se pohybovat na silnici, starat se o své zdraví, chránit přírodu, vážit si rodičů a těšit se na nové kamarády.