Roční plán školní družiny

Každá 3. středa v měsíci – návštěva filmového představení v kině Nadsklepí.

ZÁŘÍ

1. úkol Sedmikrásky: Seznámit se s novým prostředím a kamarády

 

5. 9.   Zahájení činnosti oddělení školní družiny

14. 9. Zahájení praxe studentek SPgŠ

15. 9. Dopravní hřiště

20. 9. Filmové představení

26. 9. Barevný den – oranžový, hrajeme si s anglickými jmény (What´s your name?)

26. 9. Evropský den jazyků – „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“

27. 9. Včas umět a znát, je napořád – blok č.1 - Zachováš se také tak?

 

Další aktivity:

 • Tauferova střední odborná škola veterinární – program pro děti
 • Správné stolování – dramatizace, hygiena stolování

ŘÍJEN

2. úkol Sedmikrásky: Pečovat o mezilidské vztahy

                                              

3. 10.   Dopravní hřiště

10. 10. Barevný den– hnědý (den podzimních barev)

17. 10. Světový den výživy- beseda spojená s ochutnávkou, péče o zdraví

18. 10. Filmové představení

20. 10. Den stromů – význam lesů, učíme se poznávat stromy, strom přátelství – vzájemné                     vztahy mezi kamarády, dobré a špatné vlastnosti.

23. 10. Dopravní hřiště

26. 10. Soutěž o nejhezčí vyřezávanou dýni – výstava v prostoru školy

LISTOPAD

3. úkol Sedmikrásky: Umět se chovat na kulturních akcích

 

7. 11.   Výroba dekorací z přírodnin ve ŠD

10. 11. Barevný den– tmavomodrý

10. 11. Dopravní hřiště

15. 11. Filmové představení

16. 11. Den poezie – čtení a vymýšlení rýmů a veršů, anglická básnička  (English poem)

22. 11. Včas umět a znát, je napořád – blok č.2 – Bezpečně do cíle

27. 11. Dopravní hřiště

 

Další aktivity:

 • Netradiční sportování se studentkami na SPgŠ

PROSINEC

4. úkol Sedmikrásky: Poznávat tradice českých Vánoc

 

5. 12.   Mikulášské odpoledne

11. 12. Barevný den– červený

14.-15. 12. Pečení medových perníčků

19. 12. Vánoční dílna – přáníčka s anglickým věnováním (I wish you Merry Christmas),                        studentky 4. ročníku SPgŠ

20. 12. Filmové představení

21. 12. Vánoční besídka ve ŠD – předávání dárků svým kamarádům, posezení u stromečku,                   poslech a zpěv českých i anglických koled a písniček, ochutnávka cukroví a pití       vánočního čaje

LEDEN

5. úkol Sedmikrásky: Radovat se ze zimního sportování

 

23. 1. Rozloučení se studentkami SPgŠ

17. 1. Filmové představení

18. 1. Turnaj ve stolním fotbálku

24. 1. Včas umět a znát, je napořád – blok č. 3 – Takhle tedy ne!

30. 1. Barevný den– bílý, zimní sporty v anglickém jazyce (Winter sports)

ÚNOR 

6. úkol Sedmikrásky: Prožívat masopust

 

13. 2. Barevný den – pestrobarevný

21. 2. Filmové představení

 

Další aktivity:

 • Karneval ve ŠD- promenáda masek, tančení, v kostýmech, soutěže a hry pro děti; den pohádkových proměn, pojmenování jednotlivých masek v anglickém jazyce (My carnival mask)

BŘEZEN

7. úkol Sedmikrásky: Poznávat lidové tradice jara

 

7. 3.   Barevný den– modrý

14. 3. Včas umět a znát, je napořád – blok č. 4 – Rozhodni se správně

15. 3. Filmové představení

22. 3. Světový den vody

28. 3. Den učitelů – výroba a rozdávání přáníček pro učitele

 

Další aktivity:

 • Zvyky a tradice jara – beseda
 • Příprava na Velikonoce – velikonoční vyrábění, učíme se školní pomůcky v anglickém jazyce (My school bag)
 • Dopravní hřiště
 • Výroba drobných dárků k „Zápisu 2018“
 • Hudební dílna se studentkami na SPgŠ

DUBEN

8. úkol Sedmikrásky: Naučit se chránit své životní prostředí

6. 4.  Mezinárodní den dětské knihy – návštěva knihovny, beseda o knihách, nákres pohádky,   výroba leporela (menší děti), nejznámější pohádky v anglickém jazyce (My favourite                    fairy tail)

18. 4. Filmové představení

20. 4. Barevný den – zelený

27. 4. Čarodějnice – čarodějnický rej masek, hry, soutěže o malé ceny

 

Další aktivity:

 • Den Země- akce pro děti na Velkém náměstí v rámci soutěží
 • ZŠ U Sýpek zpívá – Pějme píseň dokola
 • Svátky jara-Velikonoce
 • Dopravní hřiště

 

KVĚTEN

9. úkol Sedmikrásky: Poznat profesi své maminky

 

9. 5.  Barevný den– fialový

13. 5. Svátek matek – výroba dárků

16. 5. Filmové představení

23. 5. Piškvorkový turnaj

 

Další aktivity:

 • Příprava na výtvarný happening
 • Dopravní hřiště

Sportovec školní družiny – sportovní hry pro děti o věcné ceny a medaile

 

ČERVEN

10. úkol Sedmikrásky: Dbát na svou bezpečnost

 

1. 6.   MDD - hry, kreslení na chodníku, soutěže

5. 6.   Včas umět a znát, je napořád – blok č. 5 – Bezpečná cesta

12. 6. Miss léto

19. 6. Den otců – výroba dárečků ke dni otců

20. 6. Filmové představení

22. 6. Barevný den – žlutý, opakování barev v anglickém jazyce a slovíčka s nimi související                 (What´s yellow?)

28. 6. Předcházení úrazům – základy poskytování první pomoci

 

Další aktivity:

 • Dopravní hřiště
 • Soutěž – ,,Správný kluk“

 

Naučili jsme Sedmikrásku, jak se chovat ve školní družině, na kulturních akcích, vzájemně si pomáhat, poznávat svět, vyrábět dárky pro své nejbližší, pozorovat přírodu, bezpečně se pohybovat na silnici, starat se o své zdraví, chránit přírodu, vážit si rodičů a těšit se na nové kamarády.