Třídní schůzky, konzultace, prázdniny

Výuka na škole probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu Škola pro budoucnost.

 Organizace školního roku 2019/2020:

  Zahájení školního roku:   2. září 2019
  Ukončení výuky v prvním pololetí:   30. leden 2020
  Zahájení výuky ve druhém pololetí:   3. únor 2020
  Ukončení výuky ve druhém pololetí:   30. červen 2020

 

  Termíny třídních schůzek a konzultačních dní:  
   5. září 2019 – v 16.00 hod.  1. – 9. ročník třídní schůzky
 12. listopad 2019 – v 15.30 hod.  1. – 5. ročník třídní schůzky
 12. listopad 2019 – od 15.00 do 17.00 hod.  6. – 9. ročník konzultace
   8. leden 2020 – v 15.30 hod.  1. – 5. ročník dle požadavku třídního učitele
   8. leden 2020 – od 15.00 do 17.00 hod.  6. – 9. ročník konzultace
 31. březen 2020 v 15.30 hod.  1. – 5. ročník třídní schůzky
 31. březen 2020 – od 15.00 do 17.00 hod.  6. – 9. ročník konzultace
   2. červen 2020 v 16.00 hod.  1. – 9. ročník třídní schůzky
   2. červen 2020 do 18.00 hod.  1. – 9. ročník konzultace

 

  Termíny uzavření klasifikace:
  I. pololetí:  17. leden 2020
  II. pololetí:  19. červen 2020

 

  Termíny prázdnin:
  Podzimní prázdniny:   29. a 30. říjen 2019
  Vánoční prázdniny:   23. prosinec 2019 – 3. leden 2020
  Pololetní prázdniny:   31. leden 2020
  Jarní prázdniny:   2. – 8. březen 2020
  Velikonoční prázdniny:   9. – 10. duben 2020