Projekty OP VVV

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ U Sýpek

Od 1. září 2017 do 31. srpna 2019 jsme realizovali projekt pod názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ U Sýpek, reg. číslo : CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004194.

Projekt byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj  vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ode 3 OP).

Z projektu bylo financováno Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (rozvoj matematické gramotnosti žáků, inkluzivní vzdělávání), Školní asistent jako personální podpora ZŠ na 1,0 úvazku, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Celková výše dotace poskytnuté na realizaci projektu byla 812 683,00 Kč.