Žákovský parlament

Školní rok 2019/2020

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

– zapojení žáků do života školy
– učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
– spolupodílení se na dodržování pravidel školy
– vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
– připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
– organizace školních akcí a soutěží
– seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
– spolupráce se školní jídelnou

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2019/2020  

Třída Zástupce
II. A Matušínská Anna, Stejskalová Laura
II. B Klapilová Klára, Cinkl Marco
III. A Dibliková Denisa, Adamcová Eva
III. B Ryšánková Daniela, Procházka Petr
IV. A Hanáková Ema, Bosáková Anna
IV. B Veselá Julie, Knap Alex
V. A Hudečková Barbora, Procházka Zdeněk
V. B Pálková Veronika, Vrtalová Ema
VI. A Adámek Jakub, Ovčáček Tomáš
VI. B Štěpánková Tereza, Rygálová Hana
VII. A Zezulková Vendula, Přívara Jakub
VII. B Dobešová Denisa, Čech Tadeáš
VIII. Soldánová Simona, Marčonek Adam
IX. A Skopalík Jaromír, Podolský Radek
IX. B Šuléřová Linda, Borovka Vojtěch

 

Předseda ŽP: Vendula Zezulková 

Místopředseda ŽP: Jakub Přívara 

Nástěnka: Veronika Pálková, Ema Vrtalová

Školní rozhlas: Linda Šuléřová

Zástupci I. A: Ema Hanáková, Anna Bosáková

Koordinátor ŽP: Lenka Hudečková, DiS.

Plán ŽP 2019

Termíny schůzek

Schůzky se budou konat 1x za měsíc (dle potřeby vícekrát) a budou probíhat vždy druhý pátek v měsíci v čase od 7:00 do 7:45 hod. v učebně cizího jazyka.

Příchod do učebny cizího jazyka v 6:55 hod.

S sebou: zápisníček/notes, psací potřeby a nápady.

Termíny schůzek 2019/2020:

13. 9. 2019
11. 10. 2019
8. 11. 2019
13. 12. 2019
10. 1. 2020
14. 2. 2020
13. 3. 2020
17. 4. 2020
15. 5. 2020
12. 6. 2020

 

Povinnosti žákovského parlamentu

Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy.

Vychází ze závazných pravidel školy.

Dodržuje zásady slušného chování.

Je příkladným reprezentantem školy.

 

Pravidla chování žákovského parlamentu

Nepřekřikovat se.

Respektovat názory druhých.

Řešit školní problémy.

Předávat spolužákům nezkreslené a pravdivé informace.

Vzájemně spolupracovat.

Pravidelně se zúčastňovat schůzek.

 

Cíle žákovského parlamentu

Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.

Připomíná dodržování školního řádu.

Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.

Řeší připomínky a návrhy žáků, které se týkají života školy.