Žákovský parlament

Školní rok 2017/2018

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

- zapojení žáků do života školy
- učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
- spolupodílení se na dodržování pravidel školy
- vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
- připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
- organizace školních akcí a soutěží
- seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
- spolupráce se školní jídelnou
- ŽP má svoji nástěnku
- webové stránky

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Třída Zástupce
II. A  Alice Běhalová, Josef Pokorný
II. B  Eliška Čechová, Šimon Šebestík
III. A  Lukáš Zezulka, Anna Františka Pavlíková
III. B  Nikola Brhelová, Amálie Křížová
IV. A  Stella Hassová, Ema Vondrušková
IV. B  Alžběta Měrková, Dan Tristan Slunečný
 V. A  Dušan Štefaník
V. B  Barbora Strnková
VI.  Simona Soldánová
VII. A  Jakub Brož, Vojtěch Hrdlička
VII. B   Vojtěch Borovka
VIII.   Michal Macháň, Boleslav Sum
IX.   Patricie Hassová, Dalibor Janoušek

 

Funkce ŽP v tomto složení:

Předseda parlamentu: Dalibor Janoušek

Místopředseda parlamentu: Boleslav Sum

Nástěnka: Ema Vondrušková, Běhalová Alice

Koordinátor: Lenka Hudečková, DiS.

 

Termíny schůzek

 

16. 11. 2017

7. 12. 2017

11. 1. 2018

8. 2. 2018

8. 3. 2018

12. 4. 2018

10. 5. 2018

7. 6. 2018

Schůzky se budou konat vždy 1x za měsíc a budou probíhat v 7:00 hodin ráno v učebně cizího jazyka. Schůzky budou vycházet vždy na čtvrtek.