Ohlédnutí za osmdesátinami naší školyNa podzim roku 1938 bylo zahájeno vyučování v budově nynější Základní školy U Sýpek v Kroměříži. Od té doby uplynulo již 80 let. Proto napříč všemi ročníky několik týdnů intenzivně probíhaly přípravy na oslavy tohoto výročí. Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 všechno vyvrcholilo. Tento sváteční den byl zahájen v 15 hodin ve foyer Domu kultury v Kroměříži. Paní ředitelka Eva Šílová přivítala všechny přítomné hosty, mezi nimiž byli zástupci města Kroměříž, bývalí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče, a také bývalí i současní žáci. Spolu s ní škole popřáli také pan starosta Jaroslav Němec a předsedkyně Spolku rodičů paní Eva Diblíková. Poté paní učitelka Lenka Vašíčková slavnostně zahájila výstavu žákovských prací. Vernisáž hudebně doprovodily paní učitelka Lucie Khýrová se svou žákyní Terezou Březinovou, které společně zahrály dvě skladby na příčné flétny. Na této vernisáži měli hosté možnost zhlédnout tvorbu mladších i starších školáků z různých vyučovacích předmětů, zakoupit si drobné upomínkové předměty s  logem školy nebo výroční  almanach. Pomalém občerstvení se všichni přesunuli do sálu, kde v 16 hodin oslavy vyvrcholily školní akademií. Třebaže je předvánoční čas nabitý spoustou různých akcí, školní akademie přilákala velké množství diváků. Ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Celý pořad nabídl zpěv, tanec, hru na hudební nástroje, pohybově – dramatická vystoupení nebo cizojazyčnou pohádku. Dlouhotrvající potlesk byl zaslouženou odměnou nejen účinkujícím dětem, ale i jejich učitelům, kteří jednotlivá vystoupení vymysleli, zaranžovali
a nacvičili. Naše škola své osmdesátiny oslavila rozhodně důstojně. Budeme se tedy těšit na další nová setkání při různých školních akcích a oslavách.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.