Adaptační den v VII. B12.10.2021

Schopnost spolupracovat, komunikovat s lidmi kolem sebe a umět jim naslouchat jsou dovednosti, které člověk potřebuje po celý život. Proto je důležité, aby se jim děti učily. Adaptační kurz v VII. B tomu měl napomoci zejména v současné obtížné době návratu do školních lavic. Zážitkové hry pro celou třídu nebo menší skupiny vedou žáky k správnému pochopení a citlivému vnímání spolužáků a snaží se dovést i ty méně kooperativní ke spolupráci a zapojení se do komunity. Některé z her byly zaměřené i např. na budování důvěry mezi dětmi. I když nám počasí úplně nepřálo a celý den jsme strávili ve škole – ve třídě, čítárně či tělocvičně, děti si hry užily a zároveň si i uvědomily některé problémy, které mezi sebou mají nebo je ve třídě obtěžují. Při závěrečném hodnocení si dokázaly o nich povídat a o to lépe jim snad budou v budoucnu čelit.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.