Informace k provozu školy od 10. května 2021Od 10. května 2021 se do školy navrací žáci  II. stupně, jejich výuka bude probíhat rotačním způsobem.
Rotační způsob výuky na II. stupni znamená, že v týdnu od 10. května 2021 budou vzděláváni prezenčně žáci VI. A, VII. A, VIII. A a žáci VI. B, VII. B, VIII. B, IX. třídy budou v tomto týdnu vzděláváni distančně. V dalším týdnu se cyklus obrátí. Žáci VI. B, VII. B, VIII. B, IX. třídy budou vzděláváni prezenčně a žáci VI. A, VII. A, VIII. A budou vzděláváni distančně.

Třídy II. stupně budou vstupovat hlavním vchodem od 7: 40 hod.

V týdnu, kdy budou žáci vzděláváni prezenčně, proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek testování antigenními testy Singclean.  

Informační leták MŠMT pro rodiče

Informační leták MŠMT pro žáky

Leták – přehled návazných postupů

Režim výdeje obědů:

Pro distančně vzdělávané žáky budou obědy vydávány z výdejního okénka od 11:00 -14:00 hod., je třeba mít dva jídlonosiče na výměnu. Pro prezenčně vzdělávané žáky je oběd zajištěn ve školní jídelně, nástup na oběd je stanoven rozvrhem s ohledem na dodržení požadovaných hygienických opatření.

Zákonní zástupci žáků naleznou více informací ve školním informačním systému Edookit.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.