Informace k provozu školy od 12. dubna 2021Od pondělí 12. dubna 2021 budou  žáci 1. – 5. ročníku vzděláváni rotačně a žáci 6. – 9. ročníku beze změny stále distančně.
Rotační způsob výuky na I. stupni znamená, že v týdnu od 12. dubna 2021 budou vzděláváni prezenčně žáci I. A, II., III.A, IV. A a V. A a žáci I. B, III.B, IV. B a V. B budou v tomto týdnu vzděláváni distančně.
V týdnu od 19. dubna 2021 se cyklus obrátí, žáci I. B, III.B, IV. B a V. B budou vzděláváni prezenčně a žáci I. A, II., III.A, IV. A a V. A distančně.

Vstup do školy pro prezenčně vzdělávané žáky 1. – 3. ročníku  bude z ulice Smetanova hlavním vchodem od 7: 40 hod. Vstup do školy pro žáky 4. – 5. ročníku bude boční brankou.

Při prezenčním vzdělávání budou mít žáci chirurgické  roušky nebo respirátory.

Ranní školní družina a ranní školní klub je v provozu od  6:30 hod., žáci vstupují do školy rovněž boční brankou.

V týdnu, kdy budou žáci vzděláváni prezenčně, proběhne vždy v pondělí a ve čtvrtek testování antigenními testy Singclean.
Testování bude probíhat pouze se souhlasem zákonného zástupce a u žáků 1. – 3. ročníku je asistence zákonného zástupce při testování možná.
Pokud nebude zákonný zástupce  s testováním souhlasit, žák bude vzděláván distančně a jeho nepřítomnost ve škole bude omluvena.
První období návratu žáků do školy bude adaptační a budeme se v něm věnovat zejména bezproblémovému přechodu na pobyt dětí  ve školním prostředí.

Více informací naleznete zde:

Informační leták MŠMT pro rodiče

Informační leták MŠMT pro žáky

Leták – přehled návazných postupů

 

 

 

 

 

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.