Informace k zahájení školního roku 2021/2022Vážení zákonní zástupci,

školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021. Žáci vstupují do školy v 7:40 hod. Jsou z domova vybaveni ochranou dýchacích cest, kterou používají ve škole při pohybu ve společných prostorách. 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.  Bližší informace k používání ochrany dýchacích cest ve škole obdržíte od svých třídních učitelů.

Screeningové testování žáků z důvodu včasného záchytu Covid-19 proběhne ve všech ročnících ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 8:00 hod. Dodané Ag Testy Genrui jsou uživatelsky obdobné, jako testy používané v loňském školním roce. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Bližší informace k testování obdržíte od svých třídních učitelů.

Mimořádné opatření MZd: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/screeningove-testovani-ve-skolach-od-31-08.pdf

Organizace začátku školního roku 2021/2022:

1. září 2021

Slavnostní zahájení školního roku.

Všechny ročníky jsou ve škole od  8:00 do  9:40 hod.

  ŠJ je v provozu ihned po vyučování a do 12:00 hod.

2. září 2021

Žáci 1. stupně jsou ve škole 4 VH – třídnické hodiny.

Žáci 2. stupně 5 VH – třídnické hodiny.

Třídní schůzky 2. 9. 2021

15:00 až 15:45 pro  2., 3., 7., 8. ročník
16:00 až 16.45 pro 4., 5., 6., 9. ročník

3. září 2021

Žáci 1. stupně jsou ve škole 4 VH – adaptační program s třídními učiteli.

Žáci 2. stupně 5 VH – adaptační program s třídními učiteli..

6. září 2021

Výuka dle rozvrhu.

7. září 2021

 od 16:00 – schůzka SRPŠ ve sborovně školy

 

K této aktualitě není možno přidávat komentáře.