Informace o provozu školy od 17. 5. 2021Od 17. května 2021 přechází celý první stupeň na prezenční výuku a žáci se budou testovat antigenními testy vždy 1 x týdně. Druhý stupeň bude nadále vyučován rotačně, v týdnu od 17. 5. 2021 přijdou do školy třídy VI. B, VII. B, VIII. B. IX. Žáci druhého stupně se budou testovat antigenními testy 2x týdně.
Školní družina i školní klub mají standardní provoz.
Pro žáky platí stále, že ve vnitřních prostorách musí nosit minimálně chirurgickou roušku.
Ruší se zajišťování péče o děti rodičů vybraných profesí, protože do školy se vrací již všichni žáci prvního stupně. Školní jídelna pro prezenčně vzdělávané žáky funguje ve standardním režimu, distančně vzdělávaným žákům je strava vydávána přes výdejní okénko z ulice Smetanova od 11:00 hod. do 14:00 hod.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.