Péče o žáky I. stupně, jejichž rodiče pracují v krizové infrastruktuřeV týdnu od 12. dubna 2021 zabezpečujeme, v době jejich distančního vzdělávání, péči o děti navštěvující I. stupeň,  jejichž zákonní zástupci pracují v krizové infrastruktuře.

Pro žáky je zajištěna ranní i odpolední školní družina/školní klub i dopolední pedagogický dohled při vzdělávání a vypracovávání úkolů zadaných  jejich  kmenové třídě. Pro žáky je zřízena neměnná skupina. Školní stravování je zajištěno. Na žáky se vztahuje povinnost testování obdobně jako při prezenční výuce.

Péče o žáky I. stupně v době distančního vzdělávání se vztahuje na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybrané profesi zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele. 

V případě zájmu o zařazení dítěte do skupiny kontaktujte ředitelku školy na tel: 736 605 691, e-mail: reditelka@zssypky.cz

 

 


K této aktualitě není možno přidávat komentáře.