Přírodovědný klokan



Ve středu 13. 10. 2021 doskákal i do naší školy Přírodovědný klokan.  Pod tímto názvem se skrývá soutěž, která prověří žáky ze znalostí přírodovědných předmětů. Školního kola v kategorii Kadet této soutěže se zúčastnilo 29 žáků 8. a 9. ročníku. První místo školního kola obsadil  Jakub Přívara z IX. A, druhé místo Ondřej Sigmund z IX. B a třetí místo Stella Adamcová z VIII. A. Nejlepším soutěžícím gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast.

 



K této aktualitě není možno přidávat komentáře.