Projektový den ve školní družiněDne 9. 6. se děti z III. oddělení ŠD účastnily projektového dne s názvem „Hasiči: požární ochrana a ochrana obyvatelstva“. Při příchodu na hasičskou stanici se děti seznámily s prací dobrovolných hasičů, vyslechly si poutavou přednášku o základních informacích týkajících se požární ochrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. Hasiči jim předvedli povinnou výstroj, vybavení hasičského auta, hasicí přístroje a vybavení evakuačního zavazadla. V poslední části si žáci tyto informace ověřili sazkou, která se skládala z kvízu a praktické činnosti prováděných mezi žáky. Při návštěvě hasičské zbrojnice nesměla chybět ani zábavná část jako spouštění sirény na hasičském voze a ukázka hasičského útoku.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.