Školní výlet IV. A a V. AV úterý 22. 6. 2021 vyrazili žáci IV. A a V. A na školní výlet. Autobusem jsme se nechali vyvézt na Bunč, který byl výchozím bodem naší cesty. Všichni společně jsme zamířili směrem na kamennou rozhlednu Brdo. Pod rozhlednou jsme si udělali aktivní odpočinek. Pro děti jsme si připravili hry v přírodě. První hrou byly „Lístky“. Děti se rozdělily do skupinek a jejich úkolem bylo nasbírat po lese co nejvíce barevných lístků. Každá barva lístku měla určitý počet bodů. Ten, kdo měl nejvyšší počet bodů, vyhrál. Dále si zahrály v týmech hru „Hodiny“, ve kterých si určily jednoho kreslíře. Zbytek týmu měl za úkol najít v lese nachystané hodiny, zapamatovat si čas, typ hodin a všechny detaily na nich. Tyto informace předávaly kreslíři. Pokud si něčím nebyly jistí, mohly se k daným hodinám vrátit
a podívat se, co jim po cestě ke svému stanovišti vypadlo z hlavy. Vyhrál tým, který měl hodiny nejpřesnější.  Po náročné aktivitě si děti mohly podle zájmu opéct špekáčky. Cestou tam i zpět jsme pozorovali rostliny a zvířata ekosystému les. Připomněli jsme si také pravidla pro chování a pobyt v přírodě. Nakonec jsme si zpříjemnili čekání na autobus na dětském hřišti na Bunči a ochutnáním vody z přírodního pramene Kubitovy studánky.

I přes ranní nepříznivé počasí, které brzy ustalo, se nám výlet vydařil a děti si ho moc užily. Vítězné i nevítězné týmy byly ve škole odměněny malou sladkostí.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.