Výlet I. B a VI. ADne 23. 6. vyrazili společně žáci I. B a VI. A na výšlap na běžecký a relaxační objekt Šlajza nedaleko Kroměříže. Počasí nám od rána přálo, protože bylo pěkně teplo, ale současně bylo zataženo, takže jsme se nemuseli potýkat s extrémními teplotami, které teď všechny unavují. Na výlet s námi vyrazila paní psycholožka a paní asistentka. Paní psycholožka si pro děti připravila hru „Eskymák“. Děti byly rozděleny do skupinek tak, aby v jedné skupině byly tři děti z 1. ročníku a tři děti z 6. ročníku. Úkolem bylo spolupracovat navzájem s mladším a starším kamarádem. Děti pracovaly na třech stanovištích – na jednom zkoušely být kostkou ledu a dělaly ve dvojicích dřepy, kdy se držely za zády, na druhém stanovišti si hrály na medvědy, kdy se musely dostat v běhu a dosednutí na zem z bodu A do bodu B a na posledním stanovišti lovily prutem ryby. Děti moc pěkně pracovaly. Starší žáci pěkně přijmuli ty mladší a naopak. Následně měly děti prostor k využití posekaného plácku na Šlajze, kde si mohly zahrát míčové hry. Chlapci hráli fotbal, děvčata vybíjenou a na honěnou, někteří pozorovali přírodu a její malé obyvatele a někteří žáci jen tak relaxovali na dece. Žáci šestého ročníku se na výletě zdrželi déle a zakončili jej výbornou zmrzlinou. Výlet se vydařil moc dobře. Jsme velice spokojeni, jak se nám podařilo začlenit odlišné věkové skupiny.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.