Výprava za poznánímProjektového dne mimo školní družinu se zúčastnily děti II. oddělení. Jejich cesta vedla do obce Divoky, kde se vydaly po naučné stezce Boří s arboretistou J. Sedláčkem. Než se děti vypravily po značkách stezky, seznámily se s desaterem ochranářských zásad a prací ochranářů přírody. Během cesty měly za úkol sbírat určené přírodniny a postupně si vyplňovat deníček, na kterém pracovaly ve skupinkách. Stezka dlouhá něco málo přes čtyři kilometry byla poseta naučnými ilustrovanými tabulemi, kde se mohly seznámit s daným biotopem. Poznávaly stromy, rostliny, živočichy a houby, které se na daném území vyskytují. Ve staré hájence se děti posilnily vydatnou svačinou, osvěžily se vodou z místní studánky, zahrály si krátkou hru se sovičkami a mohly jsme pokračovat dál. Před námi byla rezervace Kamenec – místo, které je chráněným územím a nabízí malebný výhled na Chřiby i s rozhlednou Brdo. Zde děti hledaly poklad, který byl odměnou pro všechny, kteří zvládli tuto poučnou pouť přírodou. Naše cesta skončila návštěvou bývalé obecné školy, která dnes slouží jako Terénní ekologické středisko. Počasí nám ukázalo svou vlídnou tvář a mohli jsme si tak užít poslední teplé zářijové paprsky v přírodě.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.