Bezpečně na ulici i v kyberprostoruV úterý 29. 11. 2022 a ve středu 30. 11. 2022 naší školu navštívila nprap. Ing. Barbora Balášová. Formou besed, které se uskutečnily v osmých, druhých a pátých ročnících. V druhých ročnících seznámila žáky s pravidly bezpečného chování, s rozdíly mezi pořádkovým policistou, dopravním policistou a kriminalistou. Beseda byla zpestřena ukázkami výstroje a výzbroje. Žáky pátých ročníků upozornila na nebezpečí spojená s používáním komunikačních prostředků (internet, mobilní telefon …) a vysvětlila, jak se nestát obětí protiprávního jednání. Osmákům byly objasněny pojmy trestní odpovědnost, rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí, popsány nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí,  sankce spojené s alkoholem u mladistvých. Žáci spolupracovali a zapojovali se během besed se svými dotazy či zkušenostmi.  Besedy žáky zaujaly a ve většině případů byly jimi ohodnoceny na jedničku.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.